Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 12 april 2023

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens die kunnen worden verzameld door deze website te bezoeken. Het is niet van toepassing op gegevensverwerking die plaatsvindt op andere websites. De eigenaar van de website (‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) is:

Dit Privacybeleid is ontworpen om klanten en bezoekers van deze website (‘u’) te informeren over hoe hun persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen of anderszins verwerkt tijdens het browsen op deze website.

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 1 maart 2023.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken indien wij dit nodig achten, daarom raden wij u aan dit beleid regelmatig door te nemen.

Er kunnen twee soorten wijzigingen plaatsvinden: essentiële en/of kleine.

Essentiële wijzigingen kunnen plaatsvinden wanneer wij de wijze van verwerking van uw gegevens wijzigen. Deze wijziging kan van invloed zijn op uw rechten en plichten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (bijv. als wij nieuwe diensten op onze website toepassen die een aanzienlijke invloed hebben op de manier waarop wij uw gegevens verwerken).

Kleine wijzigingen hebben geen invloed op uw rechten en plichten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. taalkundige correcties of verbeteringen, nieuwe lettertypes of stijlen).

Wij zullen u vooraf op de hoogte brengen van essentiële wijzigingen, zodat u voldoende tijd heeft om de wijzigingen te begrijpen en in overweging te nemen voordat ze van kracht worden.

Persoonsgegevens en doel van de verwerking

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen wij de volgende soorten van uw gegevens verwerken:

Persoonlijk identificeerbare informatie zoals uw e-mailadres en gebruikersnaam. De verwerking van uw persoonlijk identificeerbare informatie is noodzakelijk om een account op onze website aan te maken, u na uw toestemming een nieuwsbrief te sturen en uw vraag te beantwoorden die u via het contactformulier op onze website hebt ingediend. 

Opinie van derden, zoals uw reviews, beoordelingen en forumberichten. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om uw interactie met andere gebruikers mogelijk te maken en om uw berichten te creëren.

Elektronische identificatiegegevens zoals uw IP-adres. Wij gebruiken de informatie over uw IP-adres hoofdzakelijk voor analytische doeleinden, bijvoorbeeld om te berekenen hoeveel bezoekers uit bepaalde landen/regio’s onze website bezoeken. Om u de relevante inhoud te kunnen presenteren, moeten wij ook bij benadering de locatie van uw apparaat bepalen (zo kunnen wij u bijvoorbeeld inhoud aanbieden in de taal die u gebruikt). Uw IP-adres kan ook worden verwerkt om na te gaan of iemand dubbele accounts heeft om misbruik daarvan te voorkomen.

Gegevens over uw gewoonten, namelijk uw interacties met de websites van onze partners (als u een website van een van onze partners hebt bezocht, als u zich hebt geregistreerd op een website van een van onze partners of als u hebt deelgenomen aan spelactiviteiten na een bezoek aan een website van een van onze partners).
Dit soort gegevens wordt op een geaggregeerd niveau verwerkt en kan niet aan uw identiteit worden gekoppeld. Voor statistische doeleinden kunnen wij gegevens verwerken over uw activiteiten op de websites van onze partners, die van belang zijn voor het legitieme doel om onze inkomsten te berekenen. Dit soort informatie over u wordt gegroepeerd met andere soortgelijke gegevens om ons te helpen statistieken op te stellen over het gebruik van onze dienst.

Voor de verwerking van bovengenoemde gegevens maken wij gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Dit maakt de verbetering van onze sitefunctionaliteiten, de promotie van onze producten en de levering van inhoud van derden mogelijk. Om meer te weten te komen over de cookies die wij op onze site gebruiken, kunt u ons Cookiebeleid lezen.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van toestemming bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, het aanmaken van uw profiel en in het geval u gebruik maakt van het contactformulier op de website.

Het legitieme belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens ligt in het verbeteren van de effectiviteit van ons product en onze dienstverlening in het algemeen. Wij gebruiken dit soort gegevens om de huidige effectiviteit te meten van de reclamecampagnes die op onze site worden uitgevoerd. Bovendien wordt gegenereerde informatie die is verzameld tijdens uw bezoek aan onze website ook gebruikt om uw algehele gebruikerservaring te verbeteren, om inhoud op onze website te ontwikkelen en te verbeteren, om de functionaliteit van de website te beveiligen en te onderhouden en om potentiële bedreigingen te voorkomen.

Betrokkene en verantwoordelijke voor de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens die op deze website kan plaatsvinden, gaat over u en uw persoonsgegevens. Daarom bevindt u zich in de positie van een betrokkene, onder de relevante EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘GDPR’). Als betrokkene hebt u het recht om de rechten uit te oefenen die worden gewaarborgd door de GDPR, die in het onderstaande gedeelte wordt toegelicht.

Wij worden beschouwd als een gegevensbeheerder, zoals gedefinieerd onder de GDPR. Het zijn van een verwerkingsverantwoordelijke schept een verplichting om uw gegevens met de grootste omzichtigheid en in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming te beschermen.

Uw rechten onder de GDPR:

  • Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens die wij bewaren of verwerken. 
  • Om wijzigingen aan te vragen van persoonlijke gegevens die onjuist of verouderd zijn.
  • Om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die wij opslaan. U kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar het e-mailadres dat beschikbaar is in dit beleid.
  • Om bezwaar te maken tegen ons gebruik en verwerking van uw persoonlijke gegevens.
  • Om beperking van ons gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens te vragen
  • Om portabiliteit van uw persoonlijke gegevens te vragen
  • Om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat uw rechten worden geschonden

Voor meer informatie over deze rechten, of als u ons een verzoek wilt sturen met betrekking tot uw rechten, kunt u contact met ons hier.

U kunt ook contact opnemen met het Deense bureau voor gegevensbescherming: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Kopenhagen K.

Gegevensbescherming

Het up-to-date en veilig houden van uw gegevens heeft voor ons een hoge prioriteit als het gaat om gegevensbescherming. Wij verbinden ons ertoe gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en goed beschermd zijn tegen toevallig verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik, inbreuken of elke andere mogelijke illegale activiteit.

Een andere methode die wij gebruiken om uw gegevens te beschermen is toegangscontrole. Alleen geautoriseerd en opgeleid personeel heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens die wij opslaan en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak.

Ontvangers aan derden

Het is mogelijk dat uw gegevens worden gedeeld met entiteiten die ons helpen bij het verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten (bijv. marketing, reclame, analytics, ontwikkeling, beveiliging). Daarom kan het nodig zijn dat zij uw persoonsgegevens verwerken om de taken namens ons uit te voeren.

Zoals het onder de GDPR is gedefinieerd, moeten die derden worden beschouwd als gegevensverwerkers. Gegevensverwerkers zijn betrokken bij de verwerkingsactiviteiten op basis van relevante gegevensbeschermingsovereenkomsten, die worden opgesteld om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en beveiligd zijn.

Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties indien wij hiertoe verplicht of wettelijk verplicht zijn.

Uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Wanneer en indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de EER, zullen wij ervoor zorgen dat alle passende maatregelen worden genomen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te bieden, zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan een:

  • Ontvanger gevestigd in een land dat volgens de Europese Commissie geacht wordt een passend niveau van gegevensbescherming te hebben. Een lijst van landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming vindt u hier.
  • Ontvanger die gevestigd is in een land dat volgens de Europese Commissie geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. In dat geval zullen wij met de ontvanger een gegevensbeschermingsovereenkomst sluiten, die door de Europese Commissie uitgevaardigde modelcontractbepalingen zal bevatten. Dit verplicht de ontvanger om een niveau van beveiliging en gegevensbescherming te bieden dat gelijk is aan het door de GDPR vereiste niveau

Sluiten

Winkelwagen

loading icon
Wat kost gokken jou? Stop op tijd | 18+ | loketkansspel.nl | Gokken kan verslavend zijn | Deze boodschap mag niet gedeeld worden met minderjarigen| Algemene voorwaarden zijn van toepassing | #Advertentie